fbpx

+316 401 27 500

Dominante prestatiemetingen geven inzicht in de stand van zaken van een project. Door gebruik te maken van de juiste prestatiemetingen wordt het voor alle partijen makkelijker om te begrijpen wat de status van een project is.

Het gebruik van metingen in termen van cijfers overbrugt ook de kloof tussen (bedrijfs)culturen. Een 10 is in alle talen en culturen hetzelfde. Het is dominante informatie waar geen discussie over mogelijk is.

De theorie

Door gebruik te maken van prestatiemetingen wordt de focus op de juiste onderwerpen gelegd. Als hardlopers sneller willen leren rennen, gaan ze in ieder geval hun snelheid meten.
Opdrachtnemers die uitgaan van hun eigen kracht zullen op al hun projecten nagenoeg dezelfde metingen willen verrichten. Veel aannemers die bezig zijn met omgevingsmanagement zullen het aantal klachten en de klachtafhandeling op dezelfde manier willen bijhouden om zo hun eigen werkprocessen te verbeteren.

Dominante prestatiemetingen zijn uiteraard wel uniek voor elk project. Elk project streeft namelijk zijn eigen doelen na. Het is dus noodzakelijk om per project de metingen specifiek te maken voor de betreffende klant.

KPI’s in de praktijk: de juiste meting

Het samenstellen van de juiste metingen is niet altijd even gemakkelijk. Het verkeerde gebruik van metingen kan contraproductief zijn. Een methode die helpt bij het ontleden van de metingen in relatie tot het hoofddoel is het gebruik van het OGSM-model.

Prestatiemetingen bepalen

Het OGSM- model staat voor Objective, Goal, Strategy and Measure. Met deze vier stappen worden vanaf een hoofddoel via de subdoelen en de strategieën de metingen bepaald.

Sporters die sneller willen leren rennen, hebben niet genoeg aan alleen het meten van de snelheid. Vaak wordt dit gecombineerd met metingen van de hartslag en duur van de training of interval.

In vier stappen naar de juiste prestatiemetingen


Stap 1: hoofddoel bepalen

Sneller worden op de 5 kilometer door het trainen van intervallen gecombineerd met duurtrainingen.


Stap 2: subdoel(en) bepalen

Het uitvoeren van 4 trainingen per week met een totaal van 20 interval trainingen en 20 duurtrainingen.


Stap 3: strategie bepalen

Intervaltrainingen inpassen in weekkalender door ‘s ochtends voor het ontbijt de interval trainingen te doen en door eenmaal ‘s avonds en eenmaal in het weekend te trainen.


Stap 4: prestatiemetingen bepalen

  • Hartslag bij duurtraining van x
  • Hartslag bij interval training van x
  • Herstel naar rusthartslag na interval van x

Kritische prestatie-indicatoren voor een project

Elk project kent een paar kritische succesfactoren. Dit zijn de elementen die kritiek zijn voor dat specifieke project. Wanneer deze factoren gemeten worden, worden het de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) genoemd. Door het bijhouden van een KPI wordt het mogelijk om over de tijd informatie te verzamelen over de prestaties van een project.

Het voordeel van een goede set KPI’s is dat het bijsturen van een project veel gemakkelijker wordt. Het creëert rust en structuur en vermindert de behoefte om te communiceren en te overleggen met de klant.

Prestatie-informatie over het bedrijf

Met het verzamelen van de KPI’s over alle lopende projecten ontstaat inzicht in de prestatie-informatie van het gehele bedrijf. Deze informatie is bijzonder waardevol als het gaat om het behalen van de eigen strategische doelstellingen en uiteraard ook voor het overtuigend inschrijven op komende offerteaanvragen van klanten.

Pointer

Pointer biedt de structuur om de kritische prestatie-indicatoren op te bouwen aan de hand van de elementen van OGSM. Deze structuur helpt bij het opstellen van de juiste KPI, maar biedt voldoende ruimte om dit naar eigen inzicht in te zetten.

Kritische prestatie-indicatoren

De scores van gemeten resultaten worden door de software omgezet in een totaalscore voor het project wat met een duidelijk dashboard wordt weergegeven in de weekly. Daarbij is het mogelijk om een verdieping van deze cijfers te krijgen.